Aanvraag planologisch attest Lotus Bakeries

Lotus Bakeries is een producent van speculooskoekjes die uitgegroeid is tot een internationaal bedrijf. Het bedrijf is gestart begin 20ste eeuw in Lembeke. Hier gebeurt nog steeds de productie van speculoos voor de Europese markt en is ook het headquarter gevestigd. Het bedrijf heeft ondertussen 12 productievestigingenverspreid over de wereld. Men wil blijvend inzetten op de productie van speculoos in Lembeke voor de Europese markt. Door de sterke groei is uitbreiding nodig. Op de site wordt momenteel 57000 ton speculoos en 17000 ton speculoospasta geproduceerd. Er werken momenteel 650 medewerkers. De prognoses gaan uit van een verdubbeling van de productie tegen 2035. Hierbij is ruimte nodig om de bestaande 14 productielijnen uit te breiden. Daarnaast moeten ook een bijkomende deegkamer en een hoogbouwmagazijn gerealiseerd worden. Bij de ontwikkeling van het plan is vertrokken vanuit volgende ruimtelijke randvoorwaarden:

  • Ruimte-inname beperken in agrarisch gebied. Vanuit verschillende scenario’s werd het scenario gekozen met het minste ruimte beslag;
  • Groenbuffers van 30 m breedte die ook ingezet worden voor de opvang van regenwater;
  • Aanplant van een bos van 7000 m² tussen dorpskern en bedrijf;
  • Interne circulatie op het bedrijf aangepast aan een mogelijke omleidingsweg rondom de dorpskern.
  • Natuurtechnische aanleg van een waterloop aan de rand van het plangebied;
  • Verlegging van een voetweg;
  • Randvoorwaarden vanuit het plan-MER.