Centrum Oost – opmaak RUP

De ligging van de dorpskern aan de Heulebeek is een kwaliteit die momenteel onderbenut is in de dorpskern. De Heulebeek wordt weggestopt achter tuinen of wordt ingebuisd (bvb. onder parking kerk). De Heulebeek wordt voornamelijk als een bedreiging beschouwd (overstromingen). Nochtans is het ontstaan van het dorp aan de Heulebeek kenmerkend voor het dorp. Hierbij groeide de bebouwing ten noorden verder uit waarbij de zuidelijke vallei grotendeels onbebouwd bleef. Hierdoor reikt de open ruimte tot aan de kerk. De Levrouwhoeve neemt hierbij een bijzondere plaats in omdat ze de schakel vormt tussen het achterliggende overstromingsgebied en het plein t.h.v. de kerk. Er werd ontwerpend onderzoek ingezet op deze plek om de relatie van de dorpskern met de Heulebeek te optimaliseren. Het ontwerp gaat uit van het creëren van een dorpsplein die de relatie met de Heulebeek versterkt. Op het dorpsplein wordt 1 gebouw van de hoeve behouden als verwijzing naar de historiek. Hierin kan er een gemeenschapsfunctie (bvb. bib)voorzien worden of een andere publiek toegankelijke functie (bvb. horecazaak). Aan de noordzijde wordt d.m.v. meergezinswoningen een pleinwand gecreëerd. Het plein vormt eveneens een trage verbinding naar de achterliggende woonwijk.