R-Plaza Roeselare – opmaak MOBER

Door de herontwikkeling van deze site zal de bestaande handelszaak herbouwd worden en worden er extra functies toegevoegd worden. Zo wordt er 12.586 m² bruto-vloeroppervlakte (bvo) kantoorachtigen gecreëerd, 7.489 m² bvo bijkomende handel en 1.649 m² bvo buurtwinkel. Het bvo van de sportline zou behouden blijven (4.732 m² ). Bijgevolg zal de herontwikkeling van de sportlinesite bijkomend verkeer genereren betreffende stappers, trappers, openbaar vervoer en gemotoriseerd vervoer (personenwagens en vrachtwagens). Daarnaast lag de focus in het onderzoek sterk op de berekening van de parkeerbehoefte.  Hierbij werd niet gewerkt met een parkeernorm of met parkeerkencijfers (c.r.o.w.) omdat deze slechts een globale benadering van de parkeerbehoefte geven. Om een specifiekere parkeerbehoefte te berekenen werd een formule aangewend, die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de toekomstige gebruikers van de geplande functie. De formule houdt namelijk rekening met de gegenereerde voertuigbewegingen, de parkeerduur en de toelaatbare bezettingsgraad (dit opgedeeld per type functie).