Reconversierapport Indiana

Indiana omvat een tennis- en hockeyclub die in volle groei zijn. Daarnaast is er in de onmiddellijke omgeving ook een voetbalclub en wordt de vijver gebruikt door flyfishing club Indiana. Deze recreatieve cluster bevindt zich in de omgeving van een het kasteel Boeregem. Via het gewestelijk RUP Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent werd het gebied bestemd als kasteelparkgebied met behoud van de recreatieve activiteiten. In het reconversierapport wordt onderzocht hoe landschapsopbouw en de uitbreiding van recreatie hand in hand kunnen gaan. Het gebied werd vroegere gekenmerkt als een open ruimte met perceelsrandbegroeiing langs de akkers en weiden. We wensen dit principe door te trekken en de perceelsrandbegroeiing als een groen raster over de sportzone te leggen. Het groene raster bestaat uit bomenrijen en/of heesters. Hierdoor krijgt de site een groenere uitstraling dan de huidige situatie. Door het groene raster ontstaan kamers. Deze hebben geen landbouwgebruik zoals vroeger maar kunnen ingevuld worden met sportinfrastructuur. Dit laat toe sportkamers op maat in te richten van een bepaalde sport. Met het reconversierapport wordt het raamwerk vastgelegd. De invulling van de sportkamers gebeurt afhankelijk de ruimtelijke noden van de sportclub en kan flexibel ingevuld worden.