RUP Begraafplaats Beveren

Het plangebied bevindt zich op de grens tussen het kleinstedelijk gebied van Beveren en de open ruimte. Binnen de huidige configuratie is er geen kwalitatieve grens tussen beide gebieden. Het plangebied bestaat uit enkele versnipperde structuren wat de overgang tussen het kleinstedelijk gebied van Beveren en de open ruimte niet ten goede komt. Binnen het plangebied bevinden er zich verschillende functies die zowel ruimtelijk als functioneel erg geïsoleerd gesitueerd liggen ten opzichte van elkaar wat leidt tot een weinig kwalitatief gebied. Hierdoor beschikt het plangebied ook slechts over een beperkte belevingswaarde. De creatie van een kwalitatieve parkstructuur verzekert een defragmentatie van het gebied. Er ontstaat een ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen. Ze fungeren niet elk afzonderlijk maar vormen een geheel. De parkstructuur kan eveneens doorlopen over bepaalde functies zoals de begraafplaats (type parkbegraafplaats). Binnen het plangebied kunnen er 4 verschillende kamers onderscheiden worden: een recreatieve cluster, een voetbalcluster, een begraafplaats en een gecentraliseerde groene parkeerplaats. Deze kamers worden elk van een uniek karakter voorzien. De parkstructuur in de vorm van groenmassieven vormt evenwel een duidelijk onderscheid tussen de sportinfrastructuur en de begraafplaats. De tussenliggende parkstructuur beschermt de rust en intimiteit op een begraafplaats en biedt tevens ruimte om kwalitatieve verbindingen te creëren.