RUP en MOBER Scholencampus, Ieper

Deze opdracht wordt uitgevoerd in het kader van de uitbreiding van de Sint-Maartensscholen Ieper (SMSI) op de VTI-site, met name de Campus Veurnseweg. De SMSI is momenteel gevestigd op vijf schoolsites: College (1), Immaculata (2), Heilige Familie (3), Lyceum (4) en VTI (5). Het doel van dit planproces is om de VTI-site uit te breiden als een 2de en 3de graadcampus voor ongeveer 2255 leerlingen (momenteel een 700-tal leerlingen). Hiervoor worden twee schoolsites, College en Immaculata, in de binnenstad verlaten en herbestemd. Naast het RUP wordt ook de impact op de mobiliteit onderzocht. Het onderzoek in de MOBER focust zich op:

  • Een gewijzigde toegang tot de campus via de Veurnseweg (secundaire weg) in plaats via
    de Augustijnenstraat (lokale weg);
  • Het beperken van verkeer in de Rederijkerswijk;
  • Berekenen van de impact van de nieuwe verkeerscirculatie;
  • Het doortrekken van de fietssnelweg en voorzien van toegang tot de campus;
  • Het uitwerken van een voetgangersnetwerk, fietsnetwerk en openbaar vervoersnetwerk.