RUP stadion KV Kortrijk

KV Kortrijk is een voetbalclub uit de Jupiler Pro League. De voetbalclub speelt zijn thuismatchen in het Guldensporenstadion. Dat bevindt zich tussen de Meensesteenweg en de
Moorseelsestraat in Kortrijk. Het huidige voetbalstadion heeft een capaciteit van ca. 9400 plaatsen waarvan ca. 5700 zitplaatsen. Het stadion is verouderd en beperkt in capaciteit.
Bijgevolg is er de noodzaak om een nieuw stadion te bouwen. Dit nieuw stadion (12.000 tot 15.000 zitplaatsen) is nodig om het duurzaam voortbestaan van KV Kortrijk te garanderen en wordt in de onderstaande nota verder onderbouwd.

De opdracht bestaat uit het opmaken van het ruimtelijke uitvoeringsplan ‘KVK-stadion’ binnen het stedelijk gebied Kortrijk. Binnen dit RUP worden verschillende locaties op het grondgebied Kortrijk afgewogen voor de vestiging van het nieuwe voetbalstadion. Op basis van de ruimtelijke draagkracht, impact en het toekomstig programma worden de verschillende locaties afgewogen om tot de meeste geschikte site te komen.

De startnota van het RUP vertrekt van 6 locaties die verder onderzocht zullen worden in het RUP. Finaal zullen in het voorontwerp RUP voor één locatie een verordenend plan en stedenbouwkundige voorschriften opgesteld worden die een nieuw stadion moeten faciliteren en die randvoorwaarden opleggen om het in te passen in de omgeving.