VLG Halle – aanvraag planologisch attest

De huidige bedrijfssite bestaat uit een noordelijk deel (ca. 22.750 m²) en een zuidelijk deel (8.850m). De stad wenst in de zuidelijke bedrijfssite een nieuwe gemeentelijke weg aan te leggen voor de ontsluiting van een bedrijvenzone, het containerpark en de stedelijke werkplaatsen. Om het verlies aan ruimte te compenseren, wenst het bedrijf de tussenliggende bufferzone (ca. 5100 m²) te integeren in de bedrijfssite. Na inname van de bufferzone zal de totale bedrijfsoppervlakte beperkt toegenomen zijn van 31.600 m² tot 32.600 m². Het voornaamste voordeel voor het bedrijf vormt echter niet de uitbreiding maar de mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten beter te organiseren. Na realisatie van de plannen beschikt het bedrijf over één aaneengesloten ruimte waardoor een optimalere werking van het bedrijf mogelijk is. De nieuwe ruimte zal ingezet worden om de groeiende activiteiten op te vangen. Tegelijk kan door een interne reorganisatie/herschikking van de diverse activiteiten het aantal aantakkingen op -en vervoersbewegingen naar- de drukke Brusselsesteenweg worden beperkt.