Windlandschap ‘Maldegem-Eeklo’ opmaak ruimtelijke visie en PRUP

Het afgelopen decenium kreeg het noorden van het Meetjesland heel wat vergunningsaanvragen voor de bouw van windturbines. Dit werd afgehandeld via het vergunningenbeleid wat leidde tot een ad hoc beleid (goedkeuring of weigering per individueel dossier). Met dit RUP wordt op basis van een ruimteliijke visie een zone afgebakend waarin windturbines nog kunnen gebouwd worden. Rondom deze zone werd een uitsluitingszone van 5 km vastgelegd waar geen turbines meer kunnen voorzien. Dit schept duidelijkheid voor de overheid, de inwoners en de projectontwikkelaars. Het RUP voorziet ook in landschappelijke ingrepen om de impact te beperken. Het gaat hierbij om een open infrastructuurlandschap tussen de rijen windturbines, de aanleg van dreven, de aanleg van houtkanten in de nabijheid van de woningen en het aanplanten van blokbossen. De projectontwikkelaars dienen hierbij jaarlijks een bijdrage te leveren in het strategisch project ‘windlandschap’.