De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met de stad Geraardsbergen aan de afbakening van hun kleinstedelijk gebied. Dit moet de grens tussen het stedelijk gebied, waar stedelijke ontwikkeling gestimuleerd wordt, en het buitengebied aangeven, waar bebouwingsvormen, natuur, landbouw en bosgebieden een ander groeiritme hebben. Binnen dit afbakeningsproces worden acht deelplannen opgemaakt waaronder dit deelplan voor het verwevingsgebied Schendelbeke. Het plangebied bevindt zich tussen een industriezone en de dorpskern Schendelbeke in een oost-west georiënteerd landschap, met in het zuiden de Dendervallei en in het noorden de kouters en het Moenebroek. Dit zorgt ook voor oost-west georiënteerde infrastructuren die het plangebied mee afbakenen, nl.: de Aalstersesteenweg en de spoorlijn van Geraardsbergen-Ninove.

Bij dit planproces werd vertrokken vanuit de stelling dat de ruimte tussen het bedrijventerrein en het dorp Schendelbeke niet langer beschouwd mag worden als een restruimte die stilaan verdwijnt, maar als een gebied dat verschillende functies kan verweven. De zone neemt dan een functie op als gebied waarbinnen verweefbare bedrijvigheid, hedendaagse woonvormen en ruimte voor park en natuur worden gecombineerd. Maar tijdens het participatietraject is gebleken dat er weinig draagvlak was voor doorgedreven verweving en verdere verdichting van dit gebied. Via een intensief participatief traject werd de input van de (boven)lokale bevolking en stakeholders al betrokken bij de eerste ontwerpen (scenario’s). Via participatieve terugkoppeling werden de ontwerpen (scenario’s) ook steeds getoetst en verbeterd. Dit alles werd mee in rekening gebracht bij het uiteindelijke voorkeurscenario. Hiermee willen we tegelijk de landschappelijke identiteit van het dorp bewaren én een kwalitatieve afwerking van de industriezone gaan ontwikkelen.