De Hartwijk – opmaak RUP

De stad Eeklo is in 2016 eigenaar geworden van het projectgebied ‘De Hartwijk’, de site waar zich vandaag het ziekenhuis AZ Alma bevindt. Het ziekenhuis is gestart met de bouw van een nieuw complex aan de Ringlaan (binnen het stedelijk gebied), waardoor de huidige site in het centrum van de stad vrijkomt voor nieuwe ontwikkeling. De site heeft een strategische ligging tussen het centrum en de open ruimte van de Lange Moeie. De stad heeft de ambitie de Hartwijk te ontwikkelen tot een duurzame wijk, die jonge gezinnen kan aantrekken maar ook woongelegenheden creëert voor het groeiende aandeel vijftigplussers. Een alternatief aanreiken voor het perifere wonen is een belangrijk uitgangspunt, maar tegelijk wil de stad functionele diversiteit garanderen in dit deel van de stad als een basisconditie voor stedelijk wonen. Het integreren van het bestaande erfgoed, ruimte voor dienstverlening, kleinhandel, maar ook volkstuinen, kinderopvang, co-housing en zorg-wonen maken deel uit de basisopzet van het project van de basisopzet van het project.