Inrichtingsstudie voormalige koffiefabriek, Grimbergen

De leegstand van de voormalige koffiefabriek, Douwe Egberts te Grimbergen komt de nieuwe eigenaar en de maatschappij niet te goede. Door de autogerichte locatie en grootschalige oppervlakte van de site dringt zich een doordacht en weloverwogen programma op. Door de opmaak van een project overschrijdende visie werden omgevingsfactoren grensstellend voor toekomstige ontwikkelingen. Ook werd nagedacht over hergebruik van bestaande productiegebouwen ten voordele van specifieke wensen en noden in functie van de nabije omgeving. Het nagaan van de landschappelijke inpasbaarheid van dergelijke reconversieprojecten is hierbij van cruciaal belang. Alsook het nastreven van een optimale mix van functies, die verdeeld doorheen de dag de levendigheid van een voormalig monotoon gebruikte site voor hun rekening nemen.