RUP Kasteelsites Destelbergen

Eigenaars van verscheidene kasteelsites in de gemeente Destelbergen hebben steeds meer stedenbouwkundige vragen over hun domeinen. De vragen hebben enerzijds betrekking op het waarborgen van de rentabiliteit van de historische gebouwen en parken (bvb. door het wijzigen van de woonfunctie of het verkavelen van het park) en hebben anderzijds ook betrekking op de mogelijkheden voor eigen gebruik (bvb. de aanleg van een zwembad of het realiseren van een volume-uitbreiding). Tegelijkertijd wenst de gemeente Destelbergen het specifiek karakter en de erfgoedwaarden van de kasteelsites op haar grondgebied te behouden en te versterken. Met het RUP Kasteelsites streeft de gemeente een kwalitatief behoud van haar kasteelsites na door de rentabiliteit ervan te garanderen met correcte ontwikkelingsmogelijkheden. Correcte ontwikkelingsmogelijkheden impliceren dat ze ruimtelijk verantwoord zijn en een kwalitatieve omgang met de erfgoedwaarden niet uit het oog verliezen.