RUP Zuiderring te Ieper

Binnen het kleinstedelijk gebied Ieper zijn de BPA’s Kasteelwijk en Kruiskalsijde en het aanpalende BPA Zuiderring verouderd. Het RUP Zuiderring zet in op een herziening en actualisaties van deze BPA’s. Binnen het plangebied ligt ook een onderbenutte deelzone. Deze zone heeft een ideale ligging voor slim en kwalitatief verdichten binnen het kleinstedelijk gebied Ieper. Met een ontwerpend onderzoek werd nagegaan wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor het woon-projectgebied en werd onderzocht op welke wijze het gebied ingericht kan worden. Bij de start van het ontwerpend onderzoek worden vanuit deze richtlijnen 4 ruimtelijke concepten gefilterd.

  1. Versterken van het stedelijk groen netwerk (reversed ontwerp)
  2. Realiseren van porositeit in het stedelijk weefsel
  3. Ver(m)/(h)inderen van gemotoriseerd verkeer
  4. Inzetten op dynamische assen

Bij de uitwerking in een inrichtingsvoorstellen wordt enerzijds vertrokken vanuit het basisschema welke een antwoord geeft op het vereiste ‘slim en kwalitatief verdichten’, maar wordt ook de bestaande eigendomsstructuur in het achterhoofd gehouden zodoende een praktisch uitvoerbaar resultaat wordt bekomen. Er wordt eveneens een overgang gecreëerd naar het industriegebied in de vorm van atelierwoningen.