Trajectbegeleider voor ontwikkeling van Oostduinkerke-dorp – opmaak RUP

Het plangebied bevindt zich t.h.v. de poort tot Oostduinkerke (toegang vanuit E40). De straat heeft er een smal wegprofiel met smalle percelen langs de zuidelijke zijde. Via trajectbegeleiding wordt een masterplan opgesteld, wordt de financiële haalbaarheid onderzocht, worden de gekozen opties juridisch verankerd in een RUP en wordt ondersteuning geboden bij de realisatie van het project. Volgende principes staan hierbij voorop:

  • Verdichten van het woonweefsel;
  • Het achterliggend sportpark linken met het dorpcentrum;
  • Het voorzien van een sporthotel en kinderopvang;
  • Het creëren van een aantrekkelijke toegang tot het dorp via een lineair park.