In het kader van een verkavelingsaanvraag in een binnengebied te Erembodegem (Aalst) drong zich een kwalitatieve ruimtelijke inrichting op voor het projectgebied. Voor dit binnengebied werd een ruimtelijke visie opgebouwd bestaande uit een aantal krachtlijnen. Deze krachtlijnen dienden als houvast om het woonproject in dit binnengebied te integreren.

De ruimtelijke krachtlijnen, als uitgangspunt voor het woonproject, zijn:

  • Maximale doorwaadbaarheid
  • Centraal groene ruimte ophangen aan trage doorsteken
  • Beperkte toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer
  • Afbakenen van gedifferentieerde bouwvelden

Het ontwerpproces van het woonproject gebeurde in nauwe samenwerking met de projectontwikkelaar en de stad Aalst. Door middel van overleg, uitwisseling van inrichtingsvoorstellen en een interactieve workshop met de opbouw van een werkmaquette werd met alle partijen een consensus tot finaal ontwerp gevonden.

Een werkmaquette blijft een nuttig instrument om tijdens het onderling overleg de ruimtelijke krachtlijnen visueel voor te stellen en vooropgestelde bouwvelden en -volumes t.a.v. de directe omgeving af te toetsen.

Het ontwerp vertaalde zich uiteindelijk in een autoluw woonproject waarin fietsers en voetgangers een maximale vrijheid wordt geboden d.m.v. trage doorsteken en kwalitatieve fietsstalplaatsen. Het woonprogramma is georiënteerd op een centraal, groene dries die de basis vormt waarop de woonfunctie is geënt. De open ruimte werd dan ook als uitgangspunt gehanteerd bij de ruimtelijke inrichting van het projectgebied. Zo werd de voorwaarde vooropgesteld dat minstens 30% onverharde, groene ruimte voorzien moest worden.